Category Archive

เที่ยวนอร์เวย์

โลโฟเทน หมู่เกาะในฝันกับบ้านชาวประมงสีแดง


Posted on September 10, 2023 by noi

โลโฟเทนมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแกรนิตสูงตระหง่าน สลับซับซ้อนเรียงรายริมชายฝั่งทะเล มีหน้าผาสูงชันที่รายล้อมไปด้วยอ่าวเล็กๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งจนเว้าแหว่งกร่อนเข้าไปในแผ่นดินเกิดเป็น ฟยอร์ดที่สวยงามแปลกตา แต่งแต้มสีสันด้วย บ้านชาวประมงสีแดงแบบดั้งเดิมสีสันสดใส ที่เรียกว่ารอร์บูเออร์กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะ

0

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดที่สุดของความงามแห่งนอร์เวย์


Posted on September 5, 2023 by noi

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดหรือไกแรนเง่อร์ฟยอร์ด คือ ฟยอร์ดที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองสตรานดา เมืองในเขตซุนโมเร่อ หนึ่งในส่วนปกครองของเทศมณฑลเมอเร อ็อก ร็อมสดาล 1 ใน 19 เขตเทศมณฑลของประเทศนอร์เวย์ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด เป็นฟยอร์ดที่มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร และยังเป็นหนึ่งในฟยอร์ดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

0

แอลซุนด์ เมืองสุดงามตามเกาะแก่งแห่งนอร์เวย์


Posted on September 2, 2023 by noi

แอลซุนด์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศนอร์เวย์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว อากาศในช่วงหน้าหนาวจะเย็นจัดอุณภูมิในเดือนมกราคมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้อยู่ที่ -11 องศาเซลเซียส ถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแอลซุนด์ยังเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป

0

สตราเวนเกอร์ประตูสู่ฟยอร์ดที่สวยงามของนอร์เวย์


Posted on September 1, 2023 by noi

ดินแดนยุโรปเหนืออย่างสแกนดินีเวียนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในดินแดนที่มีความสวยงามและน่ามาเที่ยวชมอย่างมาก โดยในดินแดนแถบนี้นั้นมีหลายประเทศด้วยกันที่ตั้งอยู่ โดยหนึ่งในนั้นก็คือดินแดนพระอาทิตย์เที่ยวคืนอย่าง นอร์เวย์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและเป็นอีกหนึ่งในดินแดนที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมาก

0

กรุงออสโล เมืองแห่งรางวัลชีวิตของยุโรป


Posted on August 28, 2023 by noi

เดอะ ไทเกอร์ ซิตี้ สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความตื่นเต้นและเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราว โดยหนึ่งในแลนด์มาร์คของออสโลก็คือรูปปั้นทองแดงเสือที่ตั้งอยู่หน้าสถานีออสโลซึ่งถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1,000 ปีของกรุงออสโล เมือปีค.ศ. 2000 ออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดของยุโรป นอร์เวย์เป็นประเทศที่จริงจังในเรื่องมลพิษและขยะ

0

เมืองทรอมโซ เมืองแห่งการล่าแสงเหนือ


Posted on August 25, 2023 by noi

เมืองที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดเป็นเมืองอยู่ในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองท่า บนเกาะขนาดเล็กระหว่างเกาะควาเลอยากับผืนแผ่นดินใหญ่ มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ ทรอมโซเมืองหลวงแห่งการล่าแสงเหนือ ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาที่นี่กันเพื่อมารอชมแสงเหนืออันสวยงาม

0

โลโฟเทน หมู่เกาะในฝันกับบ้านชาวประมงสีแดง


Posted on August 25, 2023 by noi

โลโฟเทนมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแกรนิตสูงตระหง่าน สลับซับซ้อนเรียงรายริมชายฝั่งทะเล มีหน้าผาสูงชันที่รายล้อมไปด้วยอ่าวเล็กๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งจนเว้าแหว่งกร่อนเข้าไปในแผ่นดินเกิดเป็น ฟยอร์ดที่สวยงามแปลกตา แต่งแต้มสีสันด้วย บ้านชาวประมงสีแดงแบบดั้งเดิมสีสันสดใส ที่เรียกว่ารอร์บูเออร์กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะ

0