August 28, 2023

น้ำตกไนแองการา น้ำตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก


Posted on August 28, 2023 by noi

น้ำตกไนแองการา น้ำตกขนาดมหึมาทางตะวันออกแห่งทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา เป็นสายน้ำที่ไหลคั่นพรมแดนทั้ง 2 เมือง ถือกำเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน นับแต่ประมาณเมื่อ 12,500 ปีก่อน ก่อตัวขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย เส้นทางสายน้ำของน้ำตกแห่งนี้ ประกอบด้วยน้ำตกย่อย ๆ ทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน Read More


0

อินเทอร์ลาเคน เมืองตากอากาศขนาดเล็กติดกับเทือกเขาแอลป์


Posted on August 28, 2023 by noi

อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ติดกับเทือกเขาแอลป์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟราอันโด่งดัง อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองเล็กๆ ในรัฐเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบิร์นออกไปราว 56 กิโลเมตร โดยอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ Read More


0

พระราชวังแวร์ซายส์ มรดกโลกตะวันตก


Posted on August 28, 2023 by noi

พระราชวังแวร์ซายส์สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นRead More


0

กรุงออสโล เมืองแห่งรางวัลชีวิตของยุโรป


Posted on August 28, 2023 by noi

เดอะ ไทเกอร์ ซิตี้ สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความตื่นเต้นและเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราว โดยหนึ่งในแลนด์มาร์คของออสโลก็คือรูปปั้นทองแดงเสือที่ตั้งอยู่หน้าสถานีออสโลซึ่งถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1,000 ปีของกรุงออสโล เมือปีค.ศ. 2000 ออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดของยุโรป นอร์เวย์เป็นประเทศที่จริงจังในเรื่องมลพิษและขยะRead More


0