October 13, 2023

เขื่อนฮูเวอร์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้านวิศวกรรม


Posted on October 13, 2023 by noi

เขื่อนฮูเวอร์เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่สร้างขวางแม่น้ำโคโลราโด เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1931 และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1936 ถือเป็นความสำเร็จเชิงวิศวกรรมโยธาในยุคสมัยนั้น เพราะยังไม่เคยมีใครสร้างเขื่อนใหญ่ในสภาพแวดล้อมระหว่างช่องเขาแบบนี้ได้ การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำส่งผลให้ตอนบนของเขื่อนกลายเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นชื่อว่า Lake Mead Read More


0

ยอดเขาพิลาตุส รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันตราตรึงใจ


Posted on October 13, 2023 by noi

ยอดเขาพิลาตุสเป็นยอดเขาคู่บ้านคู่เมืองลูเซิร์น โดยรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุสเป็นเส้นทางรถไฟฟันเฟืองที่สูงชันที่สุดในโลก ซึ่งมีความชันถึง 45 องศา ทำให้การนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาพิลาตุสนั้นมีความตื่นเต้นและความงดงาม เทือกเขาปิลาตุส ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,132 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเมืองลูเซริ์น รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันตราตรึงใจRead More


0

โอแวร์ญ ดินแดนแห่งภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป


Posted on October 13, 2023 by noi

โอแวร์ญ ภูมิประเทศของโอแวร์ญในปัจจุบันเป็นภูเขาซึ่งปกคลุมด้วยพืชพรรณต่างๆและโตรกผาสูงชันเหนือลำน้ำ อันเป็นผลมาจากอดีตกาลอันนานโพ้นกว่า 30 ล้านปีในยุคที่ภูเขาไฟยังคงปะทุอยู่ในเขตนี้ แคว้นโอแวร์ญ ที่มีเมืองหลวงชื่อ แกลร์ม็งต์-แฟร์รองด์เป็นดินแดนที่ปิดมานานและถึงแม้ว่าทุกวันนี้โอแวร์ญจะเปิดตัวให้กับโลกภายนอกแล้ว แสดงถึงจิตใจที่เปิดกว้างของแคว้นRead More


0

โบสถ์ไม้อูร์เนสมรดกโลกอันเก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์


Posted on October 13, 2023 by noi

โบสถ์ไม้อูร์เนสมรดกโลกอันเก่าแก่หลายร้อยปีตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและภูเขา โดยมีฟยอร์ดและแม่น้ำเป็นฉากหลังสุดอลังการ ด้วยสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง ทำให้โบสถ์ไม้อูร์เนส กลายเป็นหนึ่งใน ที่เที่ยวนอร์เวย์ ที่น่าไปชมเป็นอย่างมาก โบสถ์ไม้อูร์เนสหรือ สตาฟเชิร์กยาหนึ่งในโบสถ์ไม้ขั้นบันไดที่เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์ Read More


0