September 16, 2023

ทะเลสาบ CRATER LAKE ความสวยงามบนปล่องภูเขาไฟ


Posted on September 16, 2023 by noi

อุทยานแห่งชาติ CRATER LAKE สำหรับทะเลสาบบนปล่องภูเขาไฟนั้นมีชื่อว่า ทะเลสาบ Crater Lake ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชื่อเดียวกันนี้ รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเกือบตลอดทั้งปี จะมีปิดเป็นบางช่วงในตอนฤดูหนาวเท่านั้นทะเลสาบที่ไปตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ Read More


0

หมู่บ้านมูร์เรนกลางหุบบนแนวเทือกเขาแอลป์


Posted on September 16, 2023 by noi

มูร์เรนเป็นหมู่บ้านที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการเพลิดเพลินกับความงามตามธรรมชาติของซึ่งแสดงถึงความงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ในทุกมุม ทั้งภูเขา ทุ่งหญ้า และป่าไม้ บ้านชาเลต์ไม้ซุงที่สวยงามประดับประดาด้วยดอกไม้ ร้านค้าและคาเฟ่เล็กๆ เรียงรายอยู่ตามถนนเล็กๆ นับเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบนระเบียงภูเขา นับสวรรค์ของนักปีนเขา Read More


0

โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย สถาปัตยกรรมคลาสสิกอันทรงคุณค่า


Posted on September 16, 2023 by noi

โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย สร้างขึ้นในช่วงปี 1862 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ของจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 ที่ริเริ่มโดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 โดยมีพระบรมราชโองการให้เคลียร์พื้นที่ 12,000 ตารางเมตรที่ใช้ในการสร้างโรงละคร Palais Garnier Opera House เพื่อใช้จัดแสดงอุปรากรของสถาบันดนตรีแห่งชาติ สร้างโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Read More


0

หมู่เกาะสวาลบาร์ดตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก


Posted on September 16, 2023 by noi

หมู่เกาะสวาลบาร์ดเป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกระหว่างประเทศนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ Svalbard เป็นภาษาของชาวนอร์ธโบราณแปลว่า ชายฝั่งที่หนาวเย็น ซึ่งก็เย็นสมชื่อใกล้ขั้วโลก อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -14 °C ในช่วงฤดูหนาว และ 6 °C ในช่วงฤดูร้อน มีประชากรอาศัยอยู่ราว 2,642 คน ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากRead More


0