ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดที่สุดของความงามแห่งนอร์เวย์


Posted on September 5, 2023 by noi

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดหรือไกแรนเง่อร์ฟยอร์ด คือ ฟยอร์ดที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองสตรานดา เมืองในเขตซุนโมเร่อ หนึ่งในส่วนปกครองของเทศมณฑลเมอเร อ็อก ร็อมสดาล 1 ใน 19 เขตเทศมณฑลของประเทศนอร์เวย์ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด เป็นฟยอร์ดที่มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร และยังเป็นหนึ่งในฟยอร์ดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดยังได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกร่วมกับนาเรยฟยอร์ด ในปี 2005 จุดที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดของ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด คือ “เซเว่น ซิสเตอร์ วอเทอร์ ฟอลล์” น้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ คือ มีความสูงประมาณ 250 เมตร กิจกรรมที่นิยมกันคือการล่องเรือไปตามฟยอร์ด เพื่อชมความอลังการและความงามของทัศนียภาพ ซึ่งการล่องเรือยังจะได้พบเห็นร่องรอยการตั้งรกรากและอารยธรรมของชาวไวกิ้งและชาวนายุคโบราณที่เขาอนุรักษ์ไว้ให้ชมกันด้วย ฟยอร์ด เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งบนที่ราบหุบเขาที่มีชั้นหินแข็งโดยรอบ โดยที่ราบหุบเขา โดยส่วนมากนั้นมักจะเกิดตั้งแต่ในยุคน้ำแข็งที่ผ่านมา การละลายของธารน้ำแข็งร่วมกับการเด้งตัวกลับของเปลือกโลกเนื่องจากการหายไปของน้ำแข็งและตะกอนจำนวนมาก (ในทางธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Isostasy) ซึ่งการเด้งตัวกลับของเปลือกโลกเกิดจากการที่น้ำหนักจำนวนมากกดทับบริเวณ หนึ่งของเปลือกโลกจนเกิดการยุบตัวและเมื่อตำแหน่งของน้ำหนักย้ายหรือหายไป ตำแหน่งที่ผิวโลกยุบตัวลงก็จะเด้งกลับอย่างช้าๆ โดยการเด้งกลับนี้บางกรณี มีความเร็วยิ่งกว่าระดับที่สูงขึ้นเสียอีก (ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากโลกพ้นจากยุคน้ำแข็ง) โดยส่วนมากใต้พื้นน้ำของ Fjord จะต่ำกว่าพื้นทะเลที่ติดกับมัน และเนื่องจากภาคเหนือของทวีปยุโรปเคยมีน้ำแข็ง ปกคลุมมาก่อนในสมัยน้ำแข็ง จึงมีร่องรอยการกัดเซาะและการทับถมของเขตหินเก่าภาคตะวันตกเฉียงเหนืออัน ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ โดยเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง เกิดเป็นฟยอร์ด ซึ่งพบมากในแถวประเทศสแกนดิเนเวีย เช่น นอร์เวย์ สก๊อตแลนด์ และที่ นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะที่นอร์เวย์ ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่ง ฟยอร์ด” ฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์นั้น ถือเป็นฟยอร์ดที่ได้รับการรับรองว่ามีความสวยงามที่สุดแล้ว เพราะทิวทัศน์ข้างทาง เช่น ภูเขาสูง น้ำตก และบ้านเรือนของผู้คนนอร์เวย์ ก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้อย่างมากทีเดียว


เที่ยวนอร์เวย์

0