โอแวร์ญ ดินแดนแห่งภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป


Posted on October 13, 2023 by noi

โอแวร์ญ ภูมิประเทศของโอแวร์ญในปัจจุบันเป็นภูเขาซึ่งปกคลุมด้วยพืชพรรณต่างๆและโตรกผาสูงชันเหนือลำน้ำ อันเป็นผลมาจากอดีตกาลอันนานโพ้นกว่า 30 ล้านปีในยุคที่ภูเขาไฟยังคงปะทุอยู่ในเขตนี้ แคว้นโอแวร์ญ ที่มีเมืองหลวงชื่อ แกลร์ม็งต์-แฟร์รองด์เป็นดินแดนที่ปิดมานานและถึงแม้ว่าทุกวันนี้โอแวร์ญจะเปิดตัวให้กับโลกภายนอกแล้ว แสดงถึงจิตใจที่เปิดกว้างของแคว้น

แต่ก็ยังคงรักษาสภาพแบบเดิมๆ เอาไว้ให้ผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติ อันงามพิสุทธิ์ได้มาสัมผัสและชื่นชมพื้นที่อนุรักษ์ที่กว้างใหญ่ของที่นี่ ซึ่งมีทั้งภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ทะเลสาบน้ำใส และโตรกผาหินสูงชัน ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าว โอแวร์ญ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติและเป็นสถานที่เหมาะสมยิ่งสำหรับกีฬากลางแจ้งหลายประเภท จากดินแดนป่าเขาที่เป็นเพียงทางผ่านของเหล่าผู้จาริกแสวงบุญมาเป็นศูนย์รวมของศิลปะโรมันที่รุ่งเรือง แสดงถึงจิตใจที่เปิดกว้างของแคว้นที่ยังคงยึดมั่นในขนบประเพณีและของดีแบบเก่าๆ เช่น เนยแข็งคุณภาพของพื้นเมืองแท้ๆ อาหารตำรับเด็ด ตลอดจนเทศกาลงานฉลองที่สนุกสนาน อุทยานแห่งชาติแหล่งภูเขาไฟในโอแวร์ญ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป คุณสามารถเช่าบอลลูนนั่งชมทิวทัศน์ที่แสนวิเศษของแหล่งภูเขาไฟเก่าแก่อันกว้างใหญ่ภายใต้กระแสลมเย็นชื่นอุทยานนี้เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วซึ่งเรียงรายกันถึง 80 ลูกและกินระยะทางถึง 35 กิโลเมตร การท่องเที่ยวบนบอลลูนลอยฟ้านี้จะสิ้นสุดทางตอนใต้ของอุทยาน ณ สถานที่ที่เรียกว่ามา สซีฟ ดู ซ็องซี (Massif du Sancy) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของที่ราบสูงมาสซีฟ ซองตราลอันกว้างใหญ่ และมีทะเลสาบบนยอดภูเขาไฟเก่ากระจัดกระจายอยู่มากมาย ในบริเวณนี้คุณสามารถเดินท่องป่าชมความงามของธรรมชาติต่อได้อีก ก่อนออกจากโอแวร์ญ คุณควรหาโอกาสไปเที่ยว Valcania ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งยุโรปที่รวบรวมเรื่องราวของภูเขาไฟที่ให้ทั้งความรู้และความตื่นเต้นเหมือนได้ลงไปท่องเที่ยวในใจกลางพิภพ


เที่ยวฝรั่งเศส

0