โลโฟเทน หมู่เกาะในฝันกับบ้านชาวประมงสีแดง


Posted on September 10, 2023 by noi

โลโฟเทนมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแกรนิตสูงตระหง่าน สลับซับซ้อนเรียงรายริมชายฝั่งทะเล มีหน้าผาสูงชันที่รายล้อมไปด้วยอ่าวเล็กๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งจนเว้าแหว่งกร่อนเข้าไปในแผ่นดินเกิดเป็น ฟยอร์ดที่สวยงามแปลกตา แต่งแต้มสีสันด้วย บ้านชาวประมงสีแดงแบบดั้งเดิมสีสันสดใส ที่เรียกว่ารอร์บูเออร์กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะ

นอร์เวย์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใน เขตวงกลมอาร์กติกคือวงกลมละติจูดเหนือสุดในบรรดาห้าวงกลมหลักบนแผนที่โลก ทำให้มีปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์ลอยอยู่เหนือขอบฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ปีละครั้งในช่วงฤดูร้อนของยุโรป เราจึงได้เห็นพระอาทิตย์ในตอนกลางคืนหรือที่เรียกกันว่า “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” และในช่วงฤดูหนาวยังเป็นช่วงเวลาที่ชมแสงเหนือเต้นระบำอย่างสวยงาม ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้โลโฟเทน กลายเป็นหมู่เกาะในฝันที่ใครหลายคนปักหมุดหมายเอาไว้ว่าจะต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต อาชีพหลักของผู้คนบนหมู่เกาะโลโฟเทนโดยส่วนใหญ่ยังคงทำการประมงด้วยการจับ ปลาค็อด นำมาตากแห้ง เราจึงจะเห็นภาพราวตากปลาค็อดอยู่ทั่วไปทุกเกาะ ปลาค็อดตากแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลโฟเทน ใครมาถึงหมู่เกาะแห่งนี้ต้องได้ลิ้มรสปลาค็อดถึงจะได้ชื่อว่ามาถึงโลโฟเทนแล้ว นอกจากปลาค็อดตากแห้งแล้วยังมี โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาค็อดและ ฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอน สายพันธุ์แอตแลนติกเป็นฟาร์มเลี้ยงที่อยู่กลางทะเลเพื่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ และเป็นที่รู้กันว่านอร์เวย์เป็นประเทศที่ผลิตปลาแซลมอนรายใหญ่และส่งออกแซลมอนคุณภาพดีไปทั่วโลก บนหมู่เกาะโลโฟเทนนี้มีหมู่บ้านชาวประมงมากมายที่น่าสนใจโดยเริ่มจากหมู่บ้านบนเกาะทางตอนใต้สุดไปจนถึงเกาะทางตอนเหนือสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน


เที่ยวนอร์เวย์

0