เมืองอาวีญง เมืองแห่งเทศกาลศิลปะในฝรั่งเศส


Posted on August 25, 2023 by noi

เมืองอาวีญงเป็นเมืองในแคว้นโพรวองซ์ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโรมันคาทอลิก เมืองอาวีญงปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งเทศกาลศิลปะที่จัดขึ้นทุกปีเป็นเทศกาลศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียว เมืองนี้ก็เป็นเมืองน่ารักๆเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยสถานที่มากมายให้สำรวจ ทั้งถนนที่เต็มไปด้วยร้านขายเสื้อผ้าและร้านอาหารอร่อยๆ

อีกทั้งมีกำแพงเมืองจากยุคกลางที่ยังหลงเหลือ ล้อมรอบตัวเมืองอยู่ พระราชวังแห่งพระสันตะปาปาหรือ Palais des Papes เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิค จากยุคกลางที่สำคัญที่สุดในยุโรป เคยเป็นที่อยู่อาศัยชาวศาสนาคริสต์ตะวันตกเมื่อสมัยศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งพระสันตะปาปาได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอาวีญงไปแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่กว่า 650,000 คนต่อปีเลยทีเดียว อีกทั้งที่นี่ยังเป็น Convention Centre และ Departmental Archives of Vaucluse อีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงศูนย์วิจัยแห่งพระสันตะปาปาของเมืองอาวีญง จัดขึ้นโดย École Française de Rome


เที่ยวฝรั่งเศส

0