เมืองลูเซิร์น เมืองสวยริมทะเลสาบลูเซิร์นและแม่น้ำรอยส์


Posted on September 2, 2023 by noi

เมืองลูเซิร์นตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์นและแม่น้ำรอยส์ สามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุสซึ่งอยู่ไกลออกไปได้ชัดเจน เมืองลูเซิร์น อตีตเคยเป็นหัวเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์นและแม่น้ำรอยส์ สามารถมองเห็นยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส

ซึ่งอยู่ไกลออกไปได้ชัดเจน เมืองลูเซิร์นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแบบธรรมชาติและวัฒนธรรมให้คุณได้สัมผัส เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนจริง ๆ สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นในค.ศ. 1333 และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1993 เนื่องจากถูกไฟไหม้ ภายในมีจิตรกรรมเก่าแก่อยู่บนหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยม หลังจากเกิดไฟไหม้ก็เหลือภาพเพียง 20 ภาพ ซึ่งยังมีร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนที่ด้วยภาพถ่าย เพื่อทดแทนภาพที่ถูกไฟไหม้ไป สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นในค.ศ. 1333 และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1993 เนื่องจากถูกไฟไหม้ ภายในมีจิตรกรรมเก่าแก่อยู่บนหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยม หลังจากเกิดไฟไหม้ก็เหลือภาพเพียง 20 ภาพ ซึ่งยังมีร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนที่ด้วยภาพถ่าย เพื่อทดแทนภาพที่ถูกไฟไหม้ไป


เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

0