เซ็นทรัลพาร์ก สวนสาธารณะสีเขียวกลางมหานครนิวยอร์ก


Posted on October 20, 2023 by noi

เซ็นทรัลพาร์กเป็นสวนสาธารณะในเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างย่านอัปเปอร์เวสต์ไซด์และอัปเปอร์อีสต์ไซด์ ของเขตแมนแฮตตันในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในเมือง มีพื้นที่รวม 843 เอเคอร์และเป็นสวนสาธารณะในเมืองที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เซ็นทรัลพาร์กเปรียบเสมือนโอเอซิสสำหรับชาวแมนฮัตตันเป็นสถานที่รื่นรมย์ของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว

มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร, ม้าหมุน, อ่างเก็บน้ำ, เรือปั่น/จักรยานน้ำ, สวนสัตว์, โรงละครกลางแจ้ง, สนามกอล์ฟ, สนามเบสบอล และลานสเก็ตน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว เซ็นทรัลพาร์กเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหลังจากปรากฏในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ก สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1853 เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ. 2390 เป็นสวนสาธารณะที่คณะกรรมการจัดการรัฐนิวยอร์กได้ลงมติให้สร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งฟื้นฟูพื้นที่ทางธรรมชาติเดิมและสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสวยงาม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชาวนิวยอร์กอีกด้วย ด้วยวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ และการเห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียว ทำให้สวนสาธารณะฯ แห่งนี้ ได้รับการจัดแต่งภูมิทัศน์สิ่งปลูกสร้างให้เข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว สถาปนิกผู้ออกแบบภูมิทัศน์สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ก็คือ เฟรเดอริก ลอว์ ออล์มสเตด (Frederick Law Olmsted) บิดาแห่งภูมิสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และคัลเวิร์ต โวกซ์ สถาปนิกชาวอังกฤษ นับเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมชิ้นเอกในศตวรรษที่ 19 และเป็นสถานที่สำคัญแห่งแรกของนิวยอร์กในปี ค.ศ. 1974 อีกด้วย


เที่ยวอเมริกา

0