อินเทอร์ลาเคน เมืองตากอากาศขนาดเล็กติดกับเทือกเขาแอลป์


Posted on October 1, 2023 by noi

อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ติดกับเทือกเขาแอลป์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟราอันโด่งดัง อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองเล็กๆ ในรัฐเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบิร์นออกไปราว 56 กิโลเมตร โดยอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์

เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟรา และยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม อินเทอร์ลาเคนจึงถือเป็นจุดที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ อินเทอร์ลาเคนเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 สืบเนื่องจากจิตรกรชาวสวิสหลายคนได้วาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองแห่งนี้ จนเผยแพร่ออกไปสู่สายตาผู้คน จึงมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเริ่มเดินทางมาพักผ่อนที่นี่ และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่สถานีรถไฟเมืองอินเทอร์ลาเคนเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟส่วนอื่นๆ ของประเทศ ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบทุน (Thun) และทะเบสาบเบรียนซ์ (Brienz) โดยมีแม่น้ำอาเร เชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง ทำให้อินเทอร์ลาเคนกลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของประเทศแห่งนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนหลังคาของทวีปยุโรป


เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

0