อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ประติมากรรมที่มีชื่อเสียง


Posted on September 25, 2023 by noi

ความยิ่งใหญ่ของงานประติมากรรมนี้นับเป็นประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ผ่านการแกะสลักบนหน้าผาภูเขาหินแกรนิตเป็นรูปใบหน้าประธานาธิบดีอเมริกันในอดีต แนวคิดของการเลือกประธานาธิบดีทั้งสี่ มาจากการเป็นตัวแทนบุคคลสำคัญในช่วงก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆ ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนปีละนับล้านคน

รูปใบหน้าประธานาธิบดีอเมริกันในอดีต จำนวน 4 คน เรียงจากซ้ายไปขวา ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน , โธมัส เจฟเฟอร์สัน , ธีโอดอร์ รูสเวล และ อับราฮัม ลินคอล์นจุดเริ่มต้นแรกของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ นักประวัติศาสตร์ชื่อ Doans Robinson อยากให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคแถบนั้น จึงเชิญ Gutzon Borglum นักประติมากรรม มาสร้างผลงาน ซึ่งท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปเป็นสี่ประธานาธิบดี (สำหรับเครดิตงานนี้ ต้องรวมถึง บุตรชายของเขา คือ Lincoln Borglum ที่รับช่วงต่อภายหลังจากที่ Gutzon เสียชีวิตไปก่อนที่ชิ้นงานจะเสร็จสมบูรณ์) แนวคิดของการเลือกประธานาธิบดีทั้งสี่ มาจากการเป็นตัวแทนบุคคลสำคัญในช่วงก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆ ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน – ด้านการสร้างชาติ ในฐานะประธานาธิบดีคนแรก โธมัส เจฟเฟอร์สัน ผู้ร่างคำประกาศอิสรภาพ ในฐานะผู้นำด้านปรัชญาการเมือง ธีโอดอร์ รูสเวลต์ ผู้นำด้านการแผ่ขยายและอนุรักษ์ มีผลงานสำคัญเรื่องการขุดคลองปานามา อับราฮัม ลิงคอล์น ผู้นำด้านการสงวนรักษา การก่อสร้างหินแกะสลักที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ใช้เวลาเนิ่นนานกว่าสิบปี โดยสาเหตุหนึ่งมาจากสภาพอากาศ รวมถึงเงินทุนในการก่อสร้าง ซึ่งตอนแรกมีความตั้งใจจะแกะสลักเป็นขนาดครึ่งตัว แต่ก็หมดงบประมาณไปเสียก่อน อย่างไรก็ดี สถานที่แห่งนี้ก็ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์แรกที่ตั้งใจไว้ คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะได้ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนปีละนับล้านคน อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ในช่วงเวลาที่ประเด็น Black Lives Matter กำลังระอุ สถานที่แห่งนี้ก็ตกเป็นหนึ่ีงในสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้ง เนื่องจากชาวอเมริกันพื้นเมืองมองว่า Black Hill อันเป็นแนวเขาที่ก่อสร้างนั้น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียนแดงมาช้านาน และประธานาธิบดีคนผิวขาวเหล่านี้ บางคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าทาส


เที่ยวอเมริกา

0