สะพานไม้ชาเปล สะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก


Posted on September 12, 2023 by noi

สะพานไม้ชาเปลหรือสะพานชาเพลเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเมืองยุคกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สะพานนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น ตั้งชื่อตามโบสถ์เซนต์ชาเพลที่อยู่ใกล้กัน โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า คาเพลล์บรึคเคอได้รับการยกย่องให้สะพานเป็นสุดยอดผลงานด้านสถาปัตยกรรมด้วยโครงสร้างไม้และหลังคาที่โดดเด่น สะพานไม้ชาเปลยังเป็นสะพานมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

นอกจากนี้สะพานไม้ชาเปลยังเป็นสะพานมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 14 สะพานนี้มีความยาว 204 เมตร แต่ไม่ได้กว้างมาก ซึ่งเชื่อมย่านเมืองเก่าเข้ากับเมืองใหม่และอนุญาตให้ใช้แค่การเดินเท้าเท่านั้น จึงเป็นจุดที่เหมาะมากสำหรับการชมทัศนียภาพอันงดงามและสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ สะพานไม้ชาเปล สะพานที่ทำจากไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในยุโรป สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานคนเดินผ่านแม่น้ำรอยส์ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แก่กว่า 600 ปี ทำขึ้นในปี คริสต์ศักราช 1365 เมื่อแรกสร้างมีความยาว 270 เมตร แต่ว่าเพราะฝั่งแม้น้ำที่แตกออกมากขึ้นตลอดหลายร้อยปี ทำให้ในตอนนี้ตัวสะพานเหลือความยาว 204.7 เมตร สะพานนี้นับว่าเป็นสะพานไม้ที่โบราณที่สุดในยุโรป แล้วก็นับว่าเป็นหนึ่งในสะพานแบบโครง ที่ดั้งเดิมที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในโลก ตลอดลำสะพานมีจิตรกรรมจำนวนไม่ใช่น้อยที่วาดขึ้นในศตวรรษที่ 17 อย่างไรก็ดี จิตรกรรมกว่า 2 ใน 3 ได้ถูกทำลายจากเหตุอัคคีภัยในปี คริสต์ศักราช 1993 แต่ว่าได้รับการบูรณะใหม่จนถึงอยู่ในภาวะที่ดีอย่างเดิม ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นอีกด้วย


เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

0