ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์


Posted on October 7, 2023 by noi

ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์เป็นชื่อยอดเขาตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ภูเขาที่สง่างามแห่งเทือกเขาแอลป์บริเวณชายแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีลูกนี้มียอดเขาทรงพีระมิดที่ปกคลุมด้วยหิมะจุดบนสุดของยอดเขา

โดยรอบภูเขานี้มีชื่อเสียงตรงส่วนที่เรียกว่า “ฮอร์น” ที่แปลว่า เขาสัตว์ หรือยอดพีระมิดที่โค้งลงเล็กน้อย และมีความสูง 4,478 เมตร แมทเธอร์ฮอร์นเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อ 50 ล้านปีก่อน ทำให้มองเห็นเมืองแซร์มัทท์ในรัฐวาเลส์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากข้างบนภูเขาลูกนี้ ลองไปที่ยอดเขาอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น ฟูร์กเกน, ปิกโก มูซิโอ และเตสตา เดล เลโอเน การขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์นนั้น การเดินทางไปยอดเขามัทเทอร์ฮอร์นจากเซอร์แมทเราสามารถนั่งเคเบิ้ลคาร์ จากสถานี Zermatt ZBAG-Iz ทางใต้สุดของเซอร์แมท เพื่อไปต่ออีก 2 สถานี จนถึงสถานีปลายทาง Klein Matterhorn สถานีเคเบิ้ลคาร์ที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูง 3,883 เมตร ทิวทัศน์รอบด้าน 360º ที่เผยให้เห็นภูเขา 38 ลูกที่ตั้งตระหง่านสูงกว่า 4,000 เมตร และธารนํ้าแข็ง 14 สาย นอกจากทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดสายตาจนถึงยอดเขา Mont Blanc อีกด้วย


เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

0