ยอดเขาพิลาตุส รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันตราตรึงใจ


Posted on October 13, 2023 by noi

ยอดเขาพิลาตุสเป็นยอดเขาคู่บ้านคู่เมืองลูเซิร์น โดยรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุสเป็นเส้นทางรถไฟฟันเฟืองที่สูงชันที่สุดในโลก ซึ่งมีความชันถึง 45 องศา ทำให้การนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาพิลาตุสนั้นมีความตื่นเต้นและความงดงาม เทือกเขาปิลาตุส ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,132 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเมืองลูเซริ์น รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันตราตรึงใจ

ตำนวนเล่าว่า มีมังกรหินตกจากท้องฟ้าในปี 1420 ผู้ว่าราชการจังหวัดโรมันปอนติอุสปิลาตุส ถูกฝังอยู่ในทะเลสาบปิลตุสและในตำนานยังเชื่อว่าเป็นคนโบราณยืนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำ เทือกเขาปิลาตุส ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,132 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเมืองลูเซริ์นและสถานที่แห่งนี้ยังทำให้เราได้สัมผัสความงดงามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น ภูเขาพิลาทุสพิกัดธรรมชาติอันน่าทึ่งไม่ไกลจากเมืองลูเซิร์น เป็นภูเขาที่มีความสูง 2,120 เมตร รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันตราตรึงใจของเทือกเขาสวิสแอลป์ที่ทอดตัวสลับซับซ้อนเป็นแนวยาว และวิวของเมืองลูเซิร์นได้อย่างชัดเจน เราสามารถเดินทางขึ้นไปบนภูเขาได้ด้วยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งด้านบนเขาก็จะมีจุดชมวิวสวยๆ รวมถึงเส้นทางเดินเขาหลายจุดที่รับรองว่าถูกใจสายลุยแน่นอน ยอดเขาพิลาตุสหรือภูเขามังกร


เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

0