มงต์ แซงต์ มิเชล วิหารกลางทะเล งดงามราวเทพนิยาย


Posted on November 2, 2023 by noi

มงต์ แซงต์ มิเชลหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลฝั่งตะวันตก บริเวณจังหวัดม็องช์ แคว้นนอร์มังดี วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล เป็นสถาปัตยกรรมยุคกลาง ตั้งอยู่บนเกาะหินแกรนิตสูง 600 เมตร จากพื้น ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 708 โดยนักบุญโอแบรต์ เพื่ออุทิศถวายให้กับอัครเทวทูตไมเคิลหรือมิคาเอล

นักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองชาวเรือในสมัยนั้น บริเวณรอบ ๆ วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล ถูกสร้างให้เป็นเมืองเล็ก ๆ ในสมัยยุคกลางที่ถูกรักษาและป้องกันไว้ภายใต้รั้วกำแพงวิหาร ทั้งเกาะจะล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเล ซึ่งสามารถเดินทางไปด้วยเรือ หรือในช่วงเวลาที่น้ำลงสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าไปตามหาดทราย อีกทั้งตำแหน่งที่ตั้งของวิหารมงต์ แซงต์ มิเชล ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีตามธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่เคยถูกพิชิตไปได้ตลอดช่วงสงครามร้อยปี ต่อมาหลังจากช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ไม่มีนักบุญรายใดอาศัยอยู่ วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล จึงถูกปิดตัวก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นเรือนจำที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1836 ได้ถูกยกเลิกใช้เป็นเรือนจำ โดยวิกตอร์ อูโก นักเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ได้รณรงค์ให้มีการปฏิสังขรณ์วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมสมบัติของชาติ และถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 1874 กระทั่งได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ปัจจุบันวิหารมงต์ แซงต์ มิเชล มีเส้นทางเข้าไปถึงได้สะดวก แต่ทั้งนี้ก็ต้องเช็กตารางน้ำขึ้น-น้ำลงด้วย เนื่องจากมีบางช่วงที่น้ำขึ้นสูงจนท่วมทางเดินเข้า วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส โดยภายในมีทั้งร้านอาหารและโรงแรมที่พัก รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี


เที่ยวฝรั่งเศส

0