พระราชวังอิโอลานี สถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติอเมริกา


Posted on September 19, 2023 by noi

พระราชวังอิโอลานีอยู่ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ผู้ปกครองฮาวาย พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1882 โดย พระเจ้าเดวิด คาลาคาอัว หลังจากถูกรัฐบาลล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฮาวาย พระราชวังได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในประกอบไปด้วย อัญมณีและเครื่องราชกกุธภัณฑ์

รวมไปถึงมงกุฎของพระราชาและพระราชินี นอกจากนี้ยังได้ชมห้องรับรอง ห้องบัลลังก์ และสวนในพระราชวังที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี หากได้ไปเยือนฮาวาย ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปพระราชวังอิโอลานี หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติอเมริกา อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่พักอย่างเป็นทางการในช่วงการปกครองของพระมหากษัตริย์ฮาวาย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติและทะเบียนสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ สองผู้ปกครองของพระราชวังอิโอลานิ คือ พระราชา Kalākaua และพระราชินี Liliuokalani แห่งฮาวาย ซึ่งถูกล้มล้างจากอำนาจใน ค.ศ. 1893 และอาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารสำหรับรัฐบาลเฉพาะกาลของสาธารณรัฐฮาวาย จนกระทั่ง ค.ศ. 1969 อาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชนเมื่อ ค.ศ. 1978


เที่ยวอเมริกา

0