ปราสาทชิลยอง ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กในทะเลสาบเจนีวา


Posted on September 28, 2023 by noi

ปราสาทชิลยองเป็นปราสาทสไตล์กอทิกเก่าแก่ที่สร้างในราวศตวรรษที่สิบสาม ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำ เมืองมองเทรอซ์ ตั้งอยู่ริมทำเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองมงเทรอซ์ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทแห่งนี้สร้างบนเกาะหินตั้งแต่ยุคกลาง เดิมสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บค่าผ่านทางและเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทาง

และขบวนสินค้าที่สัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างบูร์กอญกับช่องเขากร็อง-แซ็ง-แบร์นาร์ และเป็นที่พักร้อนของราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยแบ่งเป็นห้องทั้งหมด 25 ห้อง ปราสาทชิลยองเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคมของทุกปีจะเปิดให้เข้าชมในเวลา 9.00 น. – 18.00 น. ส่วนระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคมของทุกปีจะเปิดให้เข้าชมในเวลา 10.00 น. – 17.00 น. เราสามารถนั่งรถไฟจากตัวเมืองมองเทรอซ์ที่เป็นรถไฟท้องถิ่น (รถไฟขบวนเล็กที่จอดทุกสถานี) มาลงที่ Veytaux-Chillon จากนั้นเดินต่อมาอีกนิดก็ถึง หรือว่าจะล่องเรือมาจากโลซานน์, มองเทรอซ์, เจนีวาหรือเมืองอื่นๆ ที่เลียบทะเลสาบเจนีวา แล้วลงที่ท่าเรือ Château de Chillon ก็ได้นะ


เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

0