ทะเลสาบ CRATER LAKE ความสวยงามบนปล่องภูเขาไฟ


Posted on October 28, 2023 by noi

อุทยานแห่งชาติ CRATER LAKE สำหรับทะเลสาบบนปล่องภูเขาไฟนั้นมีชื่อว่า ทะเลสาบ Crater Lake ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชื่อเดียวกันนี้ รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเกือบตลอดทั้งปี จะมีปิดเป็นบางช่วงในตอนฤดูหนาวเท่านั้นทะเลสาบที่ไปตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ

แน่นอนว่าการจะเกิดสภาพทางธรณีวิทยาแบบนี้ได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีทีเดียว จากฝีมือผู้สร้างที่ชื่อว่า ธรรมชาติ สภาพทะเลสาบนี้อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่า เดิมทีภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาไฟทั่วไป จากนั้นเกิดการระเบิดขึ้นมาทำให้ยอดของภูเขาไปเป็นหลุมยุบลงไปจากนั้นหลุมดังกล่าวได้รับน้ำฝน น้ำค้าง และหิมะที่ตกลงไปในหลุมนั้นละลายสะสมกันมาเรื่อย เปรียบได้กับหลุมที่ธรรมชาติเติมน้ำลงไปอย่างต่อเนื่องเมื่อน้ำสะสมมากเข้าจึงเอ่อล้นกลายเป็นทะเลสาบอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟไปในที่สุด วัฏจักรนี้ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้อยู่สูงที่สุดในโลกหากวัดจากระดับน้ำทะเลอีกด้วย


เที่ยวอเมริกา

0