กรุงเบิร์น เมืองหลวงมรดกโลกแห่งสวิตเซอร์แลนด์


Posted on September 5, 2023 by noi

กรุงเบิร์นเป็นเมืองหลวงและตั้งอยู่ใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรปจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983 ภายในเมืองเก่ามีตรอกซอกซอยที่คงเดิม

มีภูมิทัศน์ของลักษณะภายนอกอาคารเป็นหินทราย หลังคาสีแดงเมื่อมองจากมุมสูง และการเป็นสัดส่วนของย่านขายของ ซึ่งในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เลาเบิร์น” นอกจากนี้กลิ่นอายแห่งอดีตของศตวรรษที่ 16 ยังมีให้เราสัมผัสเรื่อยๆ จุดหลักของเมืองเก่าคือหอนาฬิกา Zytglogge-Fuhrung ที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง สร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ในสมัยนั้นหอนี้เป็นทั้งหอรักษาการณ์ คุกและหอนาฬิกา นอกจากการมีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์แล้ว ขึ้นชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ค้นคิด และผลิตกลไกนาฬิการะดับโลก สำหรับอาคารทรงสูงที่มองเห็นแต่ไกล และเป็นส่วนที่ตั้งเด่นเป็นสง่าที่สุดของเมือง ก็คือ Berner Munster หรือมหาวิหารกรุง Bern นั่นเองเป็นโบสถ์ประจำเมืองที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์


เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

0